Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

KANPEL
KANPEL
نام خدا
خاک ایران با آغوش باز هازاما را می پذیرد و هازاما با فریاد می گوید بالاخره رسیدم به ایران خوش آمدی گویی و تشریفات گمرک در بازرگان انجام می شود و هازاما دوماراتن را در ایران آغاز می کند ظاهرا از غذاهای ایرانی راضی است و مردمان در طی مسیر در ایران دست هازاما را به گرمی می فشارند وحلقه گلی به گردن وی می آویزند وآقای پام کیک پرچم ایران و ژاپن را به رسم دوستی دو کشور تدارک می بیند واز آنان پذیرایی می کند و من از بدو ورود هازاما تا ما کو در کنار شان بودم نوشتن سفر نامه دوماراتن را در ایران طراحی کردم همیشه در پشت کامپیوتر برنامه ی ایشان را در کشورم هماهنگی می نمایم از انتخاب ماشینها و هتلها و هماهنگی با ارگانها و سازمانها تا انتخاب مسیر پسرم افشین دوماراتن را از طریق من پیگیری می کند ودلش میخواهد از 11/03/2010 به مدت 1 ماه در کنار هازاما دوماراتن انجام دهد افشین مدتی است که تمرین دو می کند او می گوید برای من باعث افتخار است که دوش به دوش هازاما در کشورم بدوم هازاما انسانی لایق و بزرگ است و از اعتماد به نفس بالا یی برخوردار است و شرکتهایی که اسپانسر او هستند تبریک میگویم از جمله تویوتا کاش در ایران من هم اسپانسر هایی وجود داشتند و من هم مثل هازاما دور دنیا را می دویدم امیدوارم به سلامت به کشورت برگردی باتشکر علی همت زاده